Hanan azran
 ברבות השנים התעדנתי, הבנתי שמה שחשוב זה לא האגו שלי אלא הזדהות והטעם של מה שאני מבשל איתו. הבנתי שחומרי הגלם והעדינות שבטיפול בהם יותר חשובים מהאישיות שלי כטבח. 
לעוד דוגמאות ופרטים נוספים פנו אלינו
צפה בפרויקט